Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this
Zuzana Suchová, publikované: 26. 4. 2015

Je to tak.

Dnes som mala stretnutie s jedným mladým mužom, vlastne dvoma. Prvé bolo pracovné a to druhé, nazvala by som ho obchodné, kde som bola v pozícii zákazníka. Obe mi pripomenuli z akého dôvodu robíme tento projekt.

Začnem pracovným stretnutím. Nebudem menovať inštitúciu a tiež nespomeniem meno mladého muža. Študuje právo a popri tom sa venuje projektu pre mladých stredoškolákov, zväčša gymnazistov. Cieľom jeho aktivít je, aby mladí ľudia získali potrebné zručnosti pre uvedomelé rozhodnutie sa, ako nasmerovať svoj pracovný život a v konečnom dôsledku, aby aj zvládli jeho štart. Poviete si, nie je to skoro? Veď gymnazisti ešte nemajú nič v rukách. Zo skúseností v našom projekte vieme, že to skoro nie je. Mnohí zamestnanci v našich videách, ktorých nechali zamestnávatelia hovoriť, potvrdzujú, že by lepšie zvládli nástup do práce, ak by niektoré zručnosti mali a vedeli s nimi pracovať. Ale vráťme sa späť k mladému mužovi. Študuje právo a má pred sebou bakalárske skúšky. Počas prvých rokov štúdia zistil, že právo nie je to pravé orechové. Dokonca mi priznal zlý výber školy a vďaka projektu, ktorý robí, sa viac realizuje – objavil svoju kreativitu. Opäť sa vrátim k našim videám. Každý jeden respondent v nich odporúča mladým ľuďom, aby sa už na strednej a vysokej školy snažili zistiť, čo ich baví prostredníctvom čítania, zapájania sa do projektov, dobrovoľníckych činností, stáží, brigád či cestovania a potom to rozvíjali.

Druhého mladého muža som stretla za pokladňou na čerpacej stanici. Niekedy na pumpe pri platení zneistiem, ktorý terminál použiť. Respektíve už som naučená na tie samoobslužné. Moja neistota sa trocha preniesla aj na mladíka. Ubezpečil ma, že to zvládneme i keď je tu nový. Potom som si všimla, že pri menovke má napísané V zácviku. Trochu ma to pobavilo. Zväčša tieto nápisy vidím v MHD, keď sa zaúča nový šofér. Nedalo mi neopýtať sa, či je to jeho prvý job alebo brigáda. Dozvedela som sa, že práve končí skúšobnú dobu a verí, že tam zostane pracovať. Okrem toho mi povedal, že študuje manažment a toto bude jeho práca popri štúdiu kvôli financiám a nadobudnutiu komunikačných, predajných a pracovných zručností. Potešilo ma to. Za uvedomelosť a prístup k sebe a tiež z komunikačných zručností má u mňa Ačko .

Každý raz začínal. Moja prvá brigáda počas strednej školy bola lepenie obálok a druhá poštová doručovateľka. Neskôr som si vždy hľadala také príležitosti, kde som sa mohla niečo nové naučiť. Potom na výške som si zámerne vyberala tému seminárnej, bakalárskej a diplomovej práce tak, aby som si čo najviac musela naštudovať z rôznych zdrojov a pýtať sa, či konzultovať s odborníkmi v danej oblasti. Asi mi tá húževnatosť bola daná do vienka a tiež niečo do mňa nahustili rodičia, keď hovorili príslovie o pečených holuboch . Veľmi prajem mladým ľuďom, aby sa v živote našli, boli húževnatí a nevzdávali sa.

P.S. na to hľadanie sa môžete využiť aj našu online videoknižnicu povolaní alebo absolvovať 1. workshop o komunikácii.