Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this
Zuzana Suchová, publikované: 23. 2. 2015

Spoznaj svoju profesiu

Aj tento rok počas Profesia days 2015 nás nájdete vo Všeobecnej zóne. V našom stánku máte možnosť spoznať svoju profesiu pomocou aplikácie s jednoduchým psychologickým testom a získať zaujímavé ceny.

Aplikáciu sme pripravili v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a má uľahčiť mladým ľuďom výber budúceho povolania. Aplikácia zjednodušuje výklad výsledkov a komplexne vyhodnocuje odpovede respondenta. Nie je to len psychologický test, ale aj hra, ktorá má pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa vo svojich záujmoch a viesť ich k samostatnému vyhľadávaniu informácií o školách a povolaniach súvisiacich s oblasťami, v ktorých dosiahli najvyššie počty bodov. Metodika prispieva k formovaniu „obrazu o sebe“, vedie mladých k využívaniu internetu a printových médií na získavanie profesijných informácií. Je východiskom pri rozhodovaní o vlastnom kariérnom smerovaní, formulovaní krátkodobých a dlhodobých plánov.

V spolupráci s Milošom Lukačkom, managing partnerom Delta Accelerator sme pre Vás pripravili workshop na tému Osobný branding v kocke. Dozviete sa ako vystúpiť z davu a prečo je to najdôležitejšia vec, ktorú musíte v dnešnom svete urobiť. Odnesiete si aj pár rád ako budovať značku v podobe Vášho mena. Nenechajte si ujsť Milošov workshop na pódiu Absolventi od 12.30 do 13.00 vo štvrtok 26. Februára 2015.

Pozývame všetkých účastníkov veľtrhu, aby sa zastavili v našom stánku a vyskúšali si aplikáciu Spoznaj svoju profesiu a získali zaujímavé ceny - kariérové poradenstvo prostredníctvom Hoganovho osobnostného dotazníka HPI, kupón na otvorené školenia a konzultácie o soft skills a darčekový poukaz na knihy. Ocenenia budeme žrebovať po skončení veľtrhu 27. februára 2015 a ocenených budeme kontaktovať emailom.