Sme online videoknižnica povolaní. Vytvorili sme nástroj pre študentov, rodičov a školy, s ktorým budú môcť pracovať pri výbere ďalšieho štúdia, povolania. Pomôžeme im vytvoriť si reálnu predstavu, ako vyzerá práca vedeckého pracovníka, ITčkára, obchodníka, podnikateľa, živnostníka, remeselníka, učiteľa, robotníka... Aké znalosti a zručnosti potrebujú mať. Akú školu potrebujú vyštudovať. Ako vyzerá pracovný deň či aké obmedzenia toto povolanie prináša. Vďaka krátkym videám získajú prehľad o jednotlivých kariérnych cestách, ktoré ľudia museli prejsť a tým si budú môcť lepšie naplánovať tú svoju.

Vízia

Chceme byť plnohodnotným partnerom pri poskytovaní informácií o budúcej kariére, a prvým miestom, na ktoré sa mladí ľudia obrátia, keď sa začnú zaujímať o svoje budúce povolanie.

Poslanie

Naším poslaním je ponúknuť študentom rôzne kariérne príbehy,
aby sa vedeli lepšie zorientovať na trhu práce, správne sa rozhodnúť. Firmám, ktoré potrebujú efektívne regulovať prílev kvalitnej pracovnej sily a chcú primárne zamestnávať ľudí z regiónu v ktorom pôsobia, ponúkame možnosť stať sa členom klubu čo Robím.

Kontakt

OZ po Škole
Budovateľská 26
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 911 122 516
info@corobim.sk

Stanovy OZ (vo formáte pdf)