oblecsadoroboty.sk - profesionálne oblečenie do roboty

person Andrej Bobák
managing director
Pošli svoje CV

Oblecsadoroboty.sk je online obchod zame­ra­ný na pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné pomôcky, ktorého poslaním je po­skytovať najlepšie produkty a služby pre o­chra­nu zdravia a bezpečnosti pri práci.

Náš tím tvoria odborníci na pracovné odevy a pomôcky, obchod a marketing. Keďže ro­bí­me všetko pre najlepší zákaznícky servis - základným kritériom pri výbere ďalších členov tímu, je orientácia na zákazníka a nadšenie pre prácu. V budúcnosti plá­nu­je­me náš tím rozširovať o ďalších členov z oblasti zákazníckeho servisu, projektového manažmentu, obchodu, ako aj odborníkov na digitálny marketing.