Slovnaft

person Silvia Kavalierová
špecialistka rozvoja ľudských zdrojov
Pošli svoje CV
Patríme do Skupiny MOL, ktorá má takmer 30 tisíc zamestnancov v rôznych štátoch sveta. Talentovaným mladým ľuďom na prahu kariéry, aj skúseným odborníkom naša spoločnosť každoročne ponúka vyše 200 pracovných príležitostí a kladie mimoriadny dôraz na osobný profesionálny rozvoj všetkých zamestnancov. Dosahuje to prostredníctvom dobre fungujúceho systému sústavných tréningov a odborného zdokonaľovania. Ako spoločnosť s vedúcou pozíciou na trhu poskytujeme nadštandardné možnosti na osobný rozvoj. Budovanie profesionálnej kariéry podporujeme formou špeciálnych programov a príležitosťami v celom regióne. Ak by sme mali opísať zamestnancov Skupiny MOL, stačilo