T-Systems

person Andrea Lovacka
Education Operation Manager
Pošli svoje CV
T-Systems Slovakia je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Spoločnosť vznikla v januári 2006 ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. V rámci Deutsche Telekom, slovenská firma poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. Svojou veľkosťou, šírkou záberu a kvalitou T-Systems Slovakia prispieva k tomu, že značka T-Systems je jednotkou na nemeckom trhu a patrí do veľkej štvorky poskytovateľov IKT služieb v Európe.