Zuzana Suchová
vízia a stratégia
Vždy ju bavil marketing a tento odbor aj vyštudovala na Fakulte marketingovej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala ako account, brand marketing, produkt manažérka v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach. Počas materskej dovolenky ju uchvátil neziskový sektor, v ktorom pôsobí doteraz ako fundraiser a PR manažér. V projekte zastáva úlohu nositeľa myšlienky a vízie. Je manažérkou čo Robím. Stará sa o stratégiu a marketing.
Lukáš Gejdoš
kóder a dizajnér
Vyštudoval Aplikovanú informatiku a chvíľu pôsobil ako IT konzultant v spoločnosti. Neskôr ho viac zlákala oblasť programovania, grafického dizajnu a webdizajnu. Spolupracoval s viacerými firmami a občianskymi združeniami. Ako freelancer externe spolupracuje s viacerými lokálnymi umelcami, neziskovými organizáciami a súkromnými spoločnosťami. V projekte má nezastupiteľnú funkciu grafického dizajnéra a programátora. Má na starosti tvorbu vizuálov a aplikácií.
Katarína Vydrová
lovec mozgov
Hoci chcela byť pôvodne psychologičkou, štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie ju uviedlo do problematiky ľudských zdrojov, ktorej sa začala aktívne venovať. Má za sebou niekoľko rokov skúsenosti ako headhunter a konzultant v personálnych spoločnostiach. Momentálne pôsobí v oblasti vzdelávania. Jej úlohou v projekte je tvorba webového obsahu, odborné konzultácie a písanie grantových výziev. Zastáva funkciu odborného garanta v oblasti problematiky ľudských zdrojov.
Zuzana Janíková
rozvoj projektu
Pôsobila v medzinárodných spoločnostiach, kde získala manažérske skúsenosti na rôznych pozíciách. Má skúsenosti s prípravou projektov, náborom a výberom zamestnancov a s prácou na HR oddelení. Posledných 8 rokov sa venuje vzdelávaniu soft skills, recruitingu, participácii na výberových konaniach a koučovaniu. Má osvedčenie Lektor akreditované ministerstvom školstva, osvedčenie NLP v praxi, Certifikate of Completion modules I-V of The ICF - Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF a Integratívny koučing. Jej úlohou je rozvoj projektu a príprava vzdelávacích aktivít.
Vladimíra Hradecká
kamera, réžia, strih
Má vzdelanie vo Filmovej a dokumentárnej tvorbe na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Spolupracovala na viacerých lokálnych, ale aj zahraničných projektoch. Podieľala sa aj na príprave série dokumentárnych filmov o živote Rómov pod názvom „Šesť“. Je autorkou dokumentárnych filmov s ľudskoprávnoou tematikou a členkou Living documentary, ktorého zámerom je vizuálnym spôsobom spracovávať problematiku spoločenských, umeleckých a osobných tém. V súčasnosti pôsobí ako kameraman a režisér na voľnej nohe.