dobrovoľníctvo, LuLu, ludialudom, prospešnosť, komunita, hodnoty, demokracia, bezodplatnosť, aktívne občianstvo, ľudský potenciál, dobrovoľník, pomoc, dobrý pocit

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Andrej Leitner

Dobrovoľník, Pohoda Festival

Dobrovoľníčiť na Pohodu túžil ísť už skôr. Podarilo sa mu to až minulý rok. Robil crowd asistenta na najväčšom možnom stagei. Stál pod pódiom medzi stageom a bariérou, za ktorou bol šalejúci dav. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi na týchto ľudí dávali pozor. V prípade, že niekomu prišlo nevoľno, alebo vyzeral bledo, podali mu fľašu s vodou. Pre najhoršie prípady boli vyškolení na to, aby takého človeka vedeli spoza bariéry dostať a bezpečne prepraviť za pódium. Mladým odkazuje, aby sa nebáli robiť to, čo ich baví aj dobrovoľne.

Dobrovoľníctvo je spôsob ako sa učiť, rásť a využívať naplno svoj ľudský potenciál. Ide o vynaloženie času a energie v prospech komunity a spoločnosti. Je to spôsob, ako sa môžu ľudia venovať aktívnemu občianstvu, prispievať k pozitívnym hodnotám v spoločnosti. Funguje na princípe bezodplatnosti. Môže byt vykonávané rôznych oblastiach - kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie...

Ľudia ľuďom