audit, audítor, finančná závierka, fyzická obhliadka, kontrola faktúr, koučing, delegovanie, zmluva, daňová stratégia, regulačné orgány, legislatívny systém

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Andrej Richter

Senior na oddelení auditu, EY

Už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave uvažoval nad založením vlastného biznisu. Veľmi rýchlo však pochopil, že na to, aby si mohol založiť vlastný biznis, mu musí najskôr rozumieť. Preto si zvolil inú cestu a zamestnal sa v konzultačnej spoločnosti. Žiakom a študentom odkazuje, aby sa už počas štúdia zamýšľali nad tým, čo robiť naozaj chcú a či sa v tom odvetví budú vedieť uplatniť.

Cieľom auditu je poskytovať klientom služby v oblasti overovania účtovnej závierky nutnej na splnenie regulačných požiadaviek. Osobitnú dôležitosť však audit prikladá poskytovaniu audítorských služieb s pridanou hodnotou – od porozumenia podstaty problému a použitia tých najúčinnejších metód až po poradenstvo týkajúce sa racionalizácie procesov a zlepšovania kontrolných mechanizmov.