hovorca, marketingová komunikácia, podniková komunikácia, reklama, externá komunikácia, interná komunikácia, novinár, správy, public relations

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Anton Molnár

Hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie,
Slovnaft, a. s.

K tejto práci sa dostal neplánovane. Pôvodne študoval financie na ekonomickej univerzite. V tom čase sa ešte chodilo na vojnu a on si vybral civilnú službu. Tak sa dostal rádia Regina, kde sa stal redaktorom. Neskôr prešiel do rádia Twist a následne do TV Markíza a potom do STV. Rozbiehal aj online denník aktualne.sk. Dnes pracuje pre Slovnaft a.s. Mladým ľuďom odkazuje, aby cestovali a veľa čítali. Získajú tým rozhľad či nové obzory a potom kariérna príležitosť príde aj sama.

Riadi tím ľudí a zároveň je tvárou spoločnosti. Zodpovedá za externú, internú a marketingovú komunikáciu na Slovensku. Koordinuje a dohliada na tieto činnosti aj v okolitých krajinách a to Českej Republike, Rakúsku a Poľsku. Musí byť informovaný o dianí v podniku a tiež v regióne. Sleduje stav projektov a plánuje nové. Vedie tím ľudí, na ktorých deleguje úlohy, získava spätnú väzbu. Komunikuje s novinármi, médiami či externými dodávateľmi služieb.

6 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)