daňové poradenstvo, EY, senior, konzultant, poradenstvo, report, investor, prieskum trhu, transakcia, predávajúci, analýza, oddelenie daní, dane, daňové priznanie, delegovanie, klient

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Barbora Husárová

Senior na oddelení daní, EY

Študovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr, popri práci v EY, aj právo na Paneurópskej vysokej škole. K daňovému poradenstvu ju doviedla náhoda, ale táto práca ju veľmi baví a posúva ďalej, keďže sa musí neustále vzdelávať. Žiakom a študentom odkazuje, aby zbierali skúsenosti kde sa len dá. Nebáli sa robiť nové veci a išli do toho, keď ich niečo nadchne, lebo všetko sa dá, keď človek chce.

Profesionáli v oblasti daňového poradenstva kombinujú vedomosti z oblasti ekonómie, práva a účtovníctva tak, aby klientom zabezpečili čo najlepšie služby v oblasti poradenskej, ako aj v oblasti plnenia daňových povinností, alebo pri zastupovaní klienta pred finančnou správou.