barman, MEDUSA GROUP, MEDUSA ACADEMY, Le Club, kolektív, koktejl , drinky, miešané nápoje, nočný klub, Barback, barmanka, alkohol, nealko

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Dominik Kmec

Barman, MEDUSA GROUP

Po skončení Hotelovej akadémie v Trebišove sa vybral sezónne pracovať do rakúskych Álp a skúsil aj Škótsko. Pomohlo mu to zdokonaliť sa v jazykoch. Potom pracoval v prevádzke terajšieho zamestnávateľa vo Viedni. Prostredníctvom workshopov a školení v MEDUSA ACADEMY sa v rámci svojej profesie rozvíja. Dnes pracuje v nočnom koktejl bare Le Club. Budúcim barmanom odporúča zdravú sebadôveru, vytrvalosť, pokračovať v štúdiu a v zdokonaľovaní sa.

Barman/ka servíruje alko a nealko nápoje. Prijíma objednávky od zákazníkov. Podľa receptúr pripravuje miešané nápoje. Stará sa o čistotu barmanského náradia, pohárov, barového pultu. Zoraďuje vystavené fľaše a poháre v regáloch. Vyúčtuváva platby, inkasuje hotovosť a pracuje s registračnou pokladňou. Sleduje stav zásob. Dodržiava hygienické normy.