dobrovoľníctvo, LuLu, ludialudom, prospešnosť, komunita, hodnoty, demokracia, bezodplatnosť, aktívne občianstvo, ľudský potenciál, dobrovoľník, pomoc, dobrý pocit

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Eva Danielová

Dobrovoľníčka, Národný Trust n.o.

Eva študuje architektúru so zameraním na krajinnú a záhradnú architektúru. K dobrovoľníctvu sa dostala na škole, kde nezisková organizácia Národný Trust hľadala pomoc pri organizovaní Víkendu otvorených parkov a záhrad. Téma jej bola blízka, tak sa zapojila. Všetkým ľuďom odporúča vyskúšať akúkoľvek dobrovoľnícku práce. Ona vďaka nej získala väčší rozhľad, spoznala zaujímavých ľudí, zistila ako sa organizujú podujatia a mala dobrý pocit z tejto činnosti.

Dobrovoľníctvo je spôsob ako sa učiť, rásť a využívať naplno svoj ľudský potenciál. Ide o vynaloženie času a energie v prospech komunity a spoločnosti. Je to spôsob, ako sa môžu ľudia venovať aktívnemu občianstvu, prispievať k pozitívnym hodnotám v spoločnosti. Funguje na princípe bezodplatnosti. Môže byt vykonávané rôznych oblastiach - kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie.

Ľudia ľuďom