firemné akcie, klientské akcie, projektové akcie, teamové akcie, teambuilding, tréning trénerov, vyjednávanie, komunikačný audit, facilitácia, koučing, mentoring, konzultácie, assessment centrum, 360 spätná väzba, audit, Maxman University

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Ivan Valach

Lektor a projektový manažér
Maxman Consultants

Po absolvovaní psychológie na vysokej škole pracoval v jednom psychologickom centre a popri tom stážoval v Maxman Consultants. Nakoniec dostal od nich ponuku, aby tam zostal. To bola jeho cesta. Študentom radí, aby boli milí k ostatným ľuďom, vychádzali s nimi dobre a starali sa o seba navzájom.

Spoločnosti a organizácie majú rozdielne a špecifické požiadavky na vzdelávanie. Najefektívnejšie sú také vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade s kultúrou, stratégiou, filozofiou a cieľmi firmy.

119 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)