Dizajn, komunikácia, vizualizácia, značka, programovanie, internet, startups, marketing , digitálne médiá, web stránka, responsívny web, typografia, návrhár, marketingový špecialista, informačná architektúra, používateľské rozhranie, na voľnej nohe

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Jakub Ptačin

Dizajnér

„Veľmi veľa prvých referenčných vecí som získal pravé tak, že som si ich ja sám vymyslel a ja sám som si ich urobil. Prípadne som to celé zorganizoval. Zorganizoval som celý koncert preto, aby som tam mohol spraviť plagáty a vstupenky a všetky veci.“ Žiakom a študentom radí, aby vždy keď budú môcť odísť do zahraničia na výmenný pobyt, na čokoľvek, nech tam idú a potom sa vrátia s tým dobrým čo sa naučili a u nás nemáme.

Dizajn digitálnych médií prešiel zmenami. Kladie sa dôraz na vyváženosť v grafike, typografiu, dizajn používateľského rozhrania a pohodlie používateľa, informačnú architektúra. Všetko dostupné v mnohých výstupných zariadeniach a rozlíšeniach, ako sú smar

26 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)