sociálna práca, terénna sociálna práca, sex biznis, injekčný užívatelia drog, deti ulice

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Karin Andrášiková

Terénna sociálna pracovníčka / projektová manažérka
Mládež ulice o. z., Prima o. z.

Počas štúdia aplikovanej sociálnej práce na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre nechcela len tak tráviť čas bez nejakej činnosti. Zapojila sa do činnosti združenia Storm a robila terénnu sociálnu prácu priamo na ulici v meste Nitra, Sereď a v Trnave. V istom momente sa zamerala aj na prácu s deťmi, konkrétne s deťmi na sídlisku. Neskôr začala pracovať pre združenia Mládež ulice a Prima. Žiakom a študentom odkazuje: „Študent, ktorý vyjde školu bez praxe alebo bez toho, aby spoznával svet, má obmedzené možnosti. Prax, veľa makať, pýtať sa, byť zvedavý.“

Kvalifikovaný sociálny pracovník vykonáva identifikuje, koriguje a rieši sociálne problémy, sprostredkúva pomoc pri ich riešení, snaží sa zabrániť ich vzniku, vyhroteniu a opakovaniu. Aktívne prispieva k zmenám sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjali sebaúcta klienta, jeho autonómia a spoločenské interakcie, posilňuje schopnosť klienta rozhodovať o vlastnom živote.

3 Pracovné ponuky na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)