slovnaft, laborant, rafinéria, chémia, benzín, ropa, ropný priemysel, oktánové číslo, tímová práca, vstupná kontrola, výstupná kontrola, medzioperačná kontrola, pracovné postupy, bezpečnostné predpisy, protipožiarne opatrenia

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Miroslava Hollá

Laborantka, Slovnaft, a. s.

„Po skončení základnej školy si poslala prihlášku na Stredné odborné učilište chemické. Na základe prospechu dostala ponuku pracovať pre Slovnaft. O tejto práci nesnívala na základnej škole, ale baví ju. Žiakom a študentom chémie odkazuje: „K tejto práci je dôležité mať vzťah k chémii, chuť sa ďalej vzdelávať v tomto odbore a schopnosť pracovať tímovo.“

Práca laboranta v Slovnafte to je aj skúšanie vzoriek zo vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly kvality, robenie záznamov o vykonaných skúškach. Musia sa dodržiavať pracovné postupy, bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Ide o tímovú prácu.

9 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)