transakčné poradenstvo, EY, senior konzultant, akvizície, fúzie, poradenstvo, report, investor, prieskum trhu, transakcia, predávajúci, analýza, private equity, due diligence

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Nataša Fedorková

Senior na oddelení transakčného poradenstva, EY

Študovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a tiež medzinárodné obchodné právo v zahraničí a po štúdiu sa rozhodla vrátiť na Slovensko. Prácu si sama vyhľadala na webstránke firmy, čiastočne ju k tomuto výberu inšpiroval šikovný známy z detstva, ktorý odišiel študovať do Ameriky a po štúdiu tam začal pracovať pre rovnakú spoločnosť. Žiakom a študentom odkazuje: „Chyťte sa toho čo vám ide a čo vás baví a na tom stavajte. Zbierajte pracovné skúsenosti už počas štúdia a naučte sa samostatnosti, lebo to všetko z vás formuje komplexnú osobnosť, a to je to, čo veľké medzinárodné firmy hľadajú a vedia oceniť.

Konzultant v oblasti transakčného poradenstva uľahčuje firmám robiť informované rozhodnutia o tom, ako riadiť ich kapitál a transakcie a identifikovať rôzne príležitosti a nástrahy, aby dosiahli ich strategické ciele. Klientom poskytuje širokú škálu poradenských služieb vo všetkých fázach realizácie transakcie, vrátane predinvestičných previerok (due diligence), oceňovania podnikov či finančného modelovania.