obchodné zručnosti, mäkkých zručností, komunikácia, predaj, prezentácia, osobná komunikácia, soft skills, flowy

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Oliver Jakubík

Tréner soft skills, Flowy

Študoval netradičnú kombináciu pedagogiky, psychológie, etiky a náboženstva na RKCMBF UK. Humanitné predmety a práca v biznise najmä v marketingu a obchode formovali jeho vzťah k ľuďom - práci s nimi. Priviedlo ho to k vlastnému podnikaniu a odovzdávaniu zručností ako tréner. Žiakom a študentom radí, aby hodnoty, ktoré napĺňajú boli totožné s hodnotami, ktoré sú niekde v ich vnútri.

Rozvoj v oblastiach ako efektívna komunikácia, predajné techniky a obchodné zručnosti, osobná produktivita, time management, leadership, nefinančná motivácia a tímový rozvoj pomáhajú vytvárať nové hodnoty a lepší svet okolo nás.

40 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)