Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Patrik Čigaš

študent Duálneho vzdelávania

Patrika bez prijímacích skúšok prijali na Technickú univerzitu v Košiciach. Po prvom ročníku sa odišiel a nastúpil na duálne vzdelávanie. Teraz je v treťom ročníku. je študentom tretieho ročníka pomaturitného vzdelávania v IT odbore. Teší sa, že získa certifikát Fachinformatiker platný u nás aj v Nemecku.

Trojročné vyššie odborné štúdium v odbore 2695Q Počítačové systémy otvorila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci s T-Systems Slovakia a Košickým samosprávnym krajom (KSK) ako zriaďovateľom školy v septembri 2013. Študenti v Košiciach sa ako prví vzdelávajú podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku.