inžinier, riadenie prevádzky, hydrokrakovanie, slovnaft, administratíva, prevádzka, flexibilita, bezpečnosť, rafinéria, tímová práca, time manažment

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Peter Baxa

Pracovník riadenia prevádzky P3
Hydrokrakovanie, Slovnaft, a. s.

Je to jeho prvý zamestnávateľ, ale na súčasnú funkciu sa musel vypracovať. Jeho snahu si všimli aj nadriadení. Podporili ho v ďalšom vzdelávaní, či už internom alebo externom. Bolo mu umožnené aj štúdium na vysokej škole. Momentálne je študentom tretieho ročníka na Slovenskej technickej univerzite. Žiakom a študentom odkazuje: „Ak vás bavia technické smery, treba na to myslieť aj pri výbere školy. Nebojte sa ísť aj tou ťažšou cestou. V konečnom dôsledku sa vám to určite vráti.“

Riadenie prevádzky v Slovnafte zhŕňa aj administratívnu činnosť, pravidelné stretávanie sa s kolegami, kde sa odovzdávajú informácie o aktuálnom dianí. Uskutočňujú sa pravidelné porady, kde vyplynú požiadavky na prevádzku, celú výrobu a tomu sa práca prispôsobuje. Táto pozícia je maximálne náročná na sústredenie a nasadenie počas práce. Jediná chyba môže mať dopad na bezpečnosť spolupracovníkov. Je to tímová práca v kolektíve.

70 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)