elektrina, elektrotechnika, elektráreň, vedenie a riadenie ľudí, BOZP, investičné akcie, distribučná sústava, rafinéria, Slovanft, ropa, distribúcia elektriny, Growww, distribučná sústava

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Peter Puškel

ex-Growww,
Vedúci útvaru Distribúcia elektriny,
Slovnaft, a. s.

Vyštudoval elektrotechniku a životopis vymenil za reklamný cukrík. Prešiel Assessment centrom a dostal sa do ročného absolventského programu Growww. Absolvoval viacero školení v zahraničí, vyskúšal si viacero pozícií a funkcií. Zistil, že v Slovnafte je elektronergetika dosť veľká a začalo ho to baviť. Žiakom a študentom odkazuje: „Kým ste mladí nebojte sa zmeny, každá vás posunie niekam ďalej. Ja som vyskúšal ročný absolventský program a zistil som, že Slovnaft potrebuje nielen chemikov a elektrotechnikov ale aj IT-čkárov, strojárov, ekonómov a rôzne iné profesie.“

Vedúci útvaru Distribúcia elektriny je zodpovedný za chod elektrárne, distribučnú sústavu a dodržiavanie BOZP. Riadi tím pracovníkov jednotlivých oddelení patriacich pod elektroenergetiku. Operatívne rieši vzniknuté problémy s dodávkou elektriny pre rafinériu, rieši investičné akcie, bežnú údržbu. Komunikuje s dodávateľmi, plánuje zmeny spolu s podriadenými pracovníkmi.

70 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)