psychológia, personálny konzultant, ľudské zdroje, testovanie, Rocket model, HR konzultant, psychológ. Hogan®, 360-stupňová spätnej väzby Q360, Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Rastislav Duriš

Organizačný psychológ,
MIRAS HOLDING, spol. s r.o.

Začalo to na strednej škole, kde maturoval zo psychológie. Neskôr pri nej zostal a vyštudoval učiteľstvo psychológie a anglického jazyka. Mal 27 rokov, keď dostal šancu pracovať ako konzultant v oblasti ľudských zdrojov. Zistil, že psychológia, obzvlášť psychologické testovanie je kľúčová oblasť tejto práce, a tak si ešte rozšíril vzdelanie štúdiom sociálnej a pracovnej psychológie. Žiakom a študentom radí, aby sa inšpirovali ľuďmi a učili sa od tých najlepších u nás i vo svete.

Intenzívne sa venuje aplikácií psychológie v organizačnej praxi a pomáha firmám vyberať správnych ľudí, identifikovať talentovaných pracovníkov a rozvíjať jednotlivcov i tímy.

1 Pracovná ponuka na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)