inžinier, chemik, chemický inžinier, technologické parametre, operátori výroby, výrobný proces, Slovnaft, kvalita, rozvoj, bezpečnosť, kontrola

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Róbert Žajdlík

Technológ - odborný inžinier,
Slovnaft, a. s.

Cesta k tejto práci nebola jednoduchá. Viedla cez Strednú odbornú školu chemickú, dorábanie si maturity po večeroch, štúdium na Chemicko-technologickej Fakulte STU a doktorandské štúdium reaktorového inžinierstva. Nasledovala dvojročná stáž v zahraničí. Po návrate nastúpil novootvorené oddelenie v rámci útvaru hlavného technológa. Žiakom a študentom odkazuje: „Nebojte sa zmeny keď začnete študovať, alebo nastúpite do zamestnania a zistíte, že to povolanie, na ktoré sa pripravujete, alebo už robíte vás vôbec nenapĺňa či nebaví. Začnite študovať inú školu, alebo začnite si robiť rekvalifikačný kurz a vyskúšajte niečo iné.“

Technológ v Slovnafte kontroluje technologický režim výroby, či je dodržaná kvalita a predpísané technologické parametre. Komunikuje s operátormi alebo vedením prevádzky. Vyhodnocujú výrobný proces, uskutočňujú zmeny či riešia problémy. Pracujú na rozvoji

6 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)