slovnaft, obchod, obchodný zástupca, exportný predajca, ropné chemikálie, tovar, odberatelia, cenové ponuky, rafinéria, ropný produkt, back office, vyjednávanie, kontrakt, predajný proces

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Slavomír Mosorjak

Obchodný zástupca,
Slovnaft, a. s.

Študoval financie, bankovníctvo a investovanie. Už počas štúdia pracoval v oblasti FMCG predaja - konkrétne sa venoval predaju najpopulárnejšej energetickej malinovky. Vtedy si uvedomil, že by v tomto mohol byť dobrý. Žiakom a študentom odkazuje: „Sústreďte sa na to, v čom si myslíte, že ste dobrí. Na to, v čom sa dobre cítite, čo vás vnútorne baví a podávate v tom výkon. Zlepšujte sa a venujte sa tejto oblasti. Mnohokrát to ide metódou pokus-omyl, no nie je na tom nič zlé.“

Pozícia obchodného zástupcu v Slovnafte predstavuje každodenný kontakt s klientom, telefonický, emailový a snahu vyhovieť ich požiadavkám. Jeho úlohou je zladiť možnosti rafinérie s dopytom zákazníka. Vedie cenové vyjednávanie a následne pripravuje kontrakt. S prípravou objednávky mu pomáha back office, ktorý zabezpečuje celú operatívu predajného procesu. Obchodný zástupca tiež úzko spolupracuje s oddelením právnikov, kontroly a daní.

680 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)