Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Štefan Kmec

ICT administrator II

Štefan je absolventom duálneho vzdelávania a druhým rokom pracuje v T-Systems. Baví ho poskytovať vlastné riešenia problémov klientov alebo pri implementácií nových produktov. Mladým radí, aby sa vždy chopili príležitosti, alebo si vytvorili vlastnú.

ICT Administrator II nezávisle kontroluje, vykonáva, rieši (v prípade potreby), a vytvára tickety k problémom systému, zmenám či požiadavkám klienta za účelom udržania služby zákazníkom v súlade s danou kvalitou KPIs a internými procesmi.

6 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)