veda, vedecký pracovník, doktorand, nanotechnológia, výskum, inovácie, TOP10 č. 3

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Tomáš Bertók

Vedecký pracovník – doktorand, Chemický ústav - SAV

„Je to to, čo som chcel kvôli tomu, že sa v tom spája nie jedna, ale je to spojenie všetkých prírodných vied od matematiky, fyziky, cez chémiu až po biológiu. Človek si potom potrebuje rozširovať obzory z viacerých oblastí, a tým pádom sa aj naučí viac.“
Žiakom a študentom radí, že ak vás bavia napríklad prírodné alebo technické vedy, nemajte strach z matematiky, fyziky či chémie. Ak chcete v týchto oboroch niečo dosiahnuť, tak asi jediná rada je, snažte sa vydržať.

Práca s nanotechnológiou a jej zavedenie v automobilovom priemysle, potravinástve či zdravotníctve sa očakáva v najbližšom období. Vedecký výskum a vývoj bude potrebovať ľudí zapálených pre vedu a techniku.

8 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)