floor manažérka, floor manažér, reštaurácia, BOZP, prevádzka, MEDUSA GROUP, klub, bar, catering, gastronómia, hotel, hoteliérstvo

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Veronika Bryšová

Floor manažérka, MEDUSA GROUP

Absolvovala Hotelovú akadémiu a v rámci nej aj barmanský či someliersky kurz. Neskôr vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu. Prax získala na rôznych podujatiach či prácou pre vyhľadávaný hotel vo Vysokých Tatrách. V pozícii floor manažérky sa jej spája to, čo ju naozaj baví a napĺňa. Určite by mladým ľuďom odporučila, aby vyhľadávali všetky príležitosti, ktoré sú im dostupné. Aby spoznávali úspešných ľudí a zisťovali, čo je za ich úspechom.

Floor manažér/ka dodržiava právne a interné predpisy, prevádzkový manuál a štandardy spoločnosti. Denne otvára a uzatvára prevádzku. Je zodpovedný/á za udržiavanie vysokého servisu pre zákazníkov. Ovláda všetky produkty a zodpovedá za normy a postupy pri príprave a servírovaní. Riadi personál a podieľa sa na ich školeniach. Zvláda konfliktné situácie. Má hmotnú zodpovednosť za financie a vyúčtovanie.