Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Zuzana Ivanišinová

ICT administrator III

Zuzana študovala humanitné vedy. Po skončení školy si hľadala prácu a dostala odporúčanie na terajšieho zamestnávateľa. Páči sa jej komunikácia v cudzom jazyku a komunikácia s ľuďmi po celom svete. Väčšinu pracovného dňa trávi v konzole a príkazovom riadku.

ICT Administrator III nezávisle kontroluje, vykonáva, rieši (v prípade potreby), a vytvára tickety k problémom systému, zmenám či požiadavkám klienta za účelom udržania služby zákazníkom v súlade s danou kvalitou KPIs a internými procesmi.

6 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)