vývoj produktov, product development, kvalita, odhady, kapacity, vývojár, css , PHP, databáza, optimalizácia, MySQL, framework, šéf

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Ivan Kopčík

Šéf oddelenia vývojárov, Websupport

„Keď príde nejaký projekt od vedenia alebo od majiteľa projektu, tak my ako tím sa ho snažíme vylepšiť a dodať kvalitu takú, ktorá je ešte nad očakávania. A to je v podstate moja práca. Som garantom kvality a zároveň robím aj odhady toho, čo je možné, čo je v našich kapacitách a čo náš systém dokáže poňať.“ Žiakom a študentom radí, aby si stanovili ambiciózne a zároveň reálne ciele.

IT oblasť patrí medzi TOP10 profesií blízkej budúcnosti. Spája niekoľko odvetví, ako je počítačový hardvér, softvér, elektronika, polovodiče, internet, telekomunikačné zariadenia, e-commerce a počítačových služieb. Odvetvie IT rastie závratnou rýchlosťou

49 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)