slovnaft, nákupca, zmluva, výberové konania, dodávatelia, tovar, tender, cenové ponuky, analýza, služobná cesta, pracovná cesta, meeting

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Veronika Konečná

Nákupkyňa, Slovnaft, a. s.

Má vyštudovanú Ekomickú univerzitu v Bratislave, odbor medzinárodný obchod. K tejto práci sa dostala cez program Freshhh. Zúčastnila sa ho aj so svojimi spolužiakmi zo strednej školy, ktorí študovali na chemicko-technologickej fakulte. Dostali sa až do finále a bola pozvaná na pracovný pohovor. Žiakom a študentom odkazuje: „Nevzdajte sa po prvom neúspechu. Neznamená, že človek je neschopný, alebo na to nemá. Treba to proste skúsiť z inej strany.“

Pozícia nákupcu v Slovnafte zahŕňa najmä prípravu zmlúv, prípravu a realizáciu výberových konaní, vedenie rokovaní s dodávateľmi či kolegami v rámci Slovnaftu a rafinérie. Nie je to iba práca za počítačom. Chodí sa aj na pracovné cesty.

13 Pracovných ponúk na túto pozíciu
(zdroj: profesia.sk)