Event manažérka, MEDUSA GROUP, svadby, promócie, ochutnávky, kar, varenie, degustovanie, firemná párty, oslava, teambuilding

Vložiť video na stránku
Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this

Denisa Filagová

Event manažérka, MEDUSA GROUP

U terajšieho zamestnávateľa pôsobí 3 roky. Začínala ako čašníčka, neskôr sa stala vedúcou zmeny, potom floor manažérkou. Jej prácu si všimli a vďaka Medusa Academy sa mohla uchádzať o pozíciu event koordinátorky, z ktorej sa vypracovala na manažérku. Mladým ľuďom odkazuje, že byť úspešným je v prvom rade o sebadisciplíne, pokore, korektnosti a v neposlednom rade o vďačnosti za každú príležitosť pracovať na sebe.

Event manažér navrhuje, plánuje, organizuje a realizuje akcie a podujatia. Komunikuje s klientmi o hlavnej idei a charaktere podujatí. Prezentuje námety klientom. Vyhľadáva miesta na realizáciu akcií. Zodpovedá za rozpočet. Kontroluje a koordinuje dodávateľov. Vyhodnocuje akcie a podujatia. Ak je to potrebné, navrhuje zmeny a vylepšenia.