Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on google+ Share this
Zuzana Suchová, publikované: 27. 5. 2014

Dovidenia v Košiciach

Čo môže mladý človek urobiť sám, aby bol uplatniteľný na trhu práce? V prvom rade si musí správe vybrať ďalšie štúdium po dokončení základnej školy a neskôr aj strednej. To znamená vedieť reálne zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti. Keď si nevie rady, pomôcť mu môžu výchovní či kariérni poradcovia, psychológ alebo testovanie.

Pomocou našej aplikácie Spoznaj svoju profesiu, ktorá je nie len psychologickým testom ale aj hrou, získate „obraz o sebe“. Pomôže vám zorientovať sa vo svojich záujmoch a navedieme vás k samostatnému vyhľadávaniu informácií o školách a povolaniach súvisiacich s oblasťami, ktorých stĺpce vyjdú najvyššie.

Chceme vám pomôcť v rozhodovaní o vlastnom kariérnom smerovaní, formulovaní krátkodobých a dlhodobých plánov, a preto sa pred začiatkom leta a prázdnin opäť vydáme na cesty. Po pracovných veľtrhoch v Bratislave a Nitre ideme aj do Košíc na Svet práce. Pozývame vás k nám do stánku, kde vďaka aplikácii Spoznaj svoju profesiu zistíte o sebe viac a zároveň nám ju pomôžete vylepšiť predtým, ako ju dáme do užívania školám a verejnosti.
Dovidenia 4. - 5. júna v Košiciach, v Steel Aréne.

Tešíme sa na vás!